ยูชิกรุ๊ป yushi group ผู้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ชั้นนำ
KHK GEAR


     The KHK Stock Gears series is our original line of standardized products, consisting of 9300 configurations of 145 items. You can quickly search and find gears matching your requirements. Based on 75 years of experience, KHK Stock Gear have been contributing to the development of quality gear technologies for more than a half century. Our cutting-edge and labor saving technology in our production lines enables quality production at a low price. 4500 configurations are regularly in stock for quick delivery. You can also order single units.


             HOT ITEMS  CLICK >>> http://khkgears.net/product-category/spur-gears/

             HOT ITEMS  CLICK >>> http://khkgears.net/product-category/gear-rack/
GEAR,GEARS,เฟือง,เกียร์,จำหน่ายเฟือง,KHKGEAR,ตัวแทนจำหน่ายเฟือง,ผลิตเฟือง,เฟืองญี่ปุ่น, 
สินค้า : 13 รายการ
STRCPF STRCPFD : Tepered Racks
KRGCP KRGCPF KRGCPD : Ground Racks
SRGCP SRGCPF SRGCPFD : Ground Racks
KRCPF : Tepered Racks
SRCP SRCPF SRCPFD : Racks
SURCPF SURCPFD : Stainless Steel Racks
SROCP : Round Racks
FRCP : Metal Flexible Racks
KTSCP : Tepered Pinions
SSCPGS : Ground Spur Pinion Shafts
SSCPG : Ground Spur Gears
SSCP : Steel Spur Gears
SUSCP : Stainless Steel Spur Gears

สินค้า

MAIN MENU


Social Contact Follow us...