ยูชิกรุ๊ป yushi group ผู้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ชั้นนำ
ELESA+GANTER

     Elesa+Ganter is a commercial joint-venture between the two world leaders of standard machine elements. Elesa and Otto Ganter have been co-operating for more than 35 years to create market synergies and to develop products which are in line with the market. In 1995 the two companies started to set up a common sales network under the trademark ELESA+GANTER to offer the wildest range of standard machine elements with a unique design, a perfect service and with the ability to create special customized solutions in a very short time.

ตาแมว ,ตาแก้ว ,Sight Glass ,oil level , ที่วัดน้ำมัน , ตัววัดระดับน้ำมัน , ตัววัดระดับสารเคมี
Spring plunger , พัลเจอร์ , Clamp lever 
สินค้า : 56 รายการ
GN 75
GN 111
GN 113.6
GN 111.2
GN 113.3
GN 114.2
GN 114.6
GN 416
GN 413
GN 617 NI
GN 613
GN 617.1 NI
PMT 100
PMT 101
PMT 110
PMT 200
GN 613-NI
GN 817
GN 817-NI
GN 618
GN 822
GN 717
GN 717-C
GN 717-C-NI
GN 717-NI
GN 607
GN 607
GN 607.1
GN 607.1
GN 607.2
GN 607.3
GN 608.1

12ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

สินค้า

MAIN MENU


Social Contact Follow us...