ยูชิกรุ๊ป yushi group ผู้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ชั้นนำ
ELESA+GANTER

     Elesa+Ganter is a commercial joint-venture between the two world leaders of standard machine elements. Elesa and Otto Ganter have been co-operating for more than 35 years to create market synergies and to develop products which are in line with the market. In 1995 the two companies started to set up a common sales network under the trademark ELESA+GANTER to offer the wildest range of standard machine elements with a unique design, a perfect service and with the ability to create special customized solutions in a very short time.

ตาแมว ,ตาแก้ว ,Sight Glass ,oil level , ที่วัดน้ำมัน , ตัววัดระดับน้ำมัน , ตัววัดระดับสารเคมี
Spring plunger , พัลเจอร์ , Clamp lever 
สินค้า : 39 รายการ
DIN 950
DIN 950 AL
DIN 950-AL + Gripper
EMW+IEL
EMW+IR
GN 227.1
GN 227.2
GN 227.2+Gripper
GN 321.4
GN 321.4+Gripper
GN 321.5
GN 321.5+Gripper
GN 321.6
GN 321.6+Gripper
GN 321
GN 321+Gripper
GN 322.3
GN 322.7
GN 322
GN 322+Gripper
GN 323
GN 323+Gripper
GN 324
GN 324+Gripper
VD+FP
VD+FP.I
VDO+FP.IR
VDO+FP.IRS
VDS.
VDS.+I
VDS+IR
VDT.

12ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

สินค้า

MAIN MENU


Social Contact Follow us...