ยูชิกรุ๊ป yushi group ผู้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ชั้นนำ
เกี่ยวกับเรา


 
          บริษัท ยูชิ คอมโพเน้นท์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการด้านธุรกิจด้านการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร จากประเทศและแบรนด์ชั้นนำ อาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา สหภาพยุโรป จีน และ เยอรมัน โดยสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรม


       อีกทั้งยังเป็นสินค้าในกลุ่มที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นสากล และเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างมาเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี (ก่อตั้งเมื่อปี 2001) โดยทางบริษัท ฯ มีแผนจะนำเข้าสินค้าและบริการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อตอบโจทย์ในการออกแบบและรองรับเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของเครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นในอนาคต

        
        โดยวิธีการทำงานของบริษัท ฯ เน้นวิธีการ Design in สินค้าลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ ของลูกค้า เช่น มิติการลดต้นทุน มิติการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร มิติการเพิ่มมูลค่าการขาย มิติเรื่องการใช้งานที่ง่ายและสะดวกขึ้น ร่วมกับทีม Design Engineer และ Designer ของลูกค้า เพื่อบูรณาการความคิดร่วมกันในการที่จัดหาสินค้าที่ดี และมีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในกรณีนั้น ๆ โดยเรามีทีมขายที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวด ทั้งในด้าน Technical และเทคนิคการบริหารจัดการงานขาย เพื่อให้สามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


        ลูกค้าของเรามีลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ อาทิ ผู้ผลิตเครื่องจักร ผู้ผลิตตู้ไฟฟ้า ผู้ผลิตเรือ ผู้ผลิตเครื่องบิน ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้ผลิตเหล่านี้เป็นผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยทั้งสิ้น โดยผู้ผลิตเหล่านี้ต้องการพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการภายในและนอกประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ พวกเขาเหล่านี้จึงเลือกสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพสูง จาก " Yushi Group " เสมอมา


         ปัจจุบันเราได้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าทุกช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของ Yushi Components ได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยเพิ่มช่องทาง Line , Facebook อีกทั้งเพิ่มช่องทาง Tele Marketing เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ฉับไวมากขึ้น และเป็นการเก็บข้อมูลการพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ และในปี 2016 เราจะเพิ่มช่อง Youtube | Channal " Yushi components " เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไปหาความรู้เรื่องสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะแสดงไฟล์ VDO ต่าง ๆ ให้ลูกค้าสามารถเข้าใจ Functions ต่าง ๆ ของสินค้าได้ง่ายขึ้น 


ในอนาคตข้างหน้าบริษัท ฯ จะเปิดตลาดไปยังตลาดกลุ่มการค้าในภูมิภาคนี้ (AEC) ทางบริษัท ฯ มีนโยบายเพิ่มสินค้าในกลุ่ม Components ให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมในปี 2016 นี้ โดยยึด Concept


CONTACT GO TO WEBSITE WWW.YUSHI.CO.TH

               
                                             Design in |  Help Design  | Find Solutions
 
สินค้า

MAIN MENU


Social Contact Follow us...